...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

ما و غربی ها

سه شنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۸۷، ۰۷:۵۳ ب.ظ

امروز آنچه بیش از همه آزار دهنده است و آرامش را سلب می کند ، تعین کثرت است و اینکه ما تمام اشیاء و پدیده ها را نمی توانیم با یک نگاه ببینیم و به نوعی همه چیز را درجای خود و به نام خودش می نگریم ( در اینجا شاید این سوال پیش بیاید که این در جای خود دیدن منتهی به نظم خواهد شد و چه اشکالی دارد ؟ اما حقیر معتقدم این نوع نظم در نگاه که محصول مدرنیته است نظمی مذموم است تا ممدوح ) برهم زننده ی آرامش ماست . قصد ما در این بلاگ نزدیک شدن به وحدت فکری است و این جز از راه کثرت و تضارب آرا نمی گذرد . غرض اینست که همین مجمع نیز ازاختلاف و اشتباه در عقاید و نگاه ها مبرا نیست و حقیر این متن را به قصد نقد مطلبی از دوستان نوشتم گرچه امکان تذکر و نقد حضوری نیز بود.

دوستی در مطلبی با اشاره به پیشرفت غربیها مطلبی را اینگونه بیان می کند که به نظرم نیازمند توضیحاتی است :"حالا که غربیها (البتّه پولوفسولاشون ) به قدرت ایمان و انرژی های درونی و وجود خدا و حتّی حقّانیّت پیامبران و ادیان الهی پی بردند و از افکار ساده لوحانه فروید و امثالهم درسهای شایانی نصیبشون شده ! چرا ما ایرانی ها ماها که دنیاروبراما خلق کردند و از نژاد برتر آریایی هستیم "

1- تفاوت ما و غیر ما (مسامحتاً پروتستانیسم و صهیونیسم ) در این است که ما حقیقت انسانیت و آزادگی را در رهایی از بندگی غیرخدا و تن دادن به عبودیت حضرت حق می دانیم نه در ملیت و نژاد و قوم . در نزد ما یک شهروند ساکن منهتن نیویورک همانقدر دارای کرامت است که یک ساکن شاه عبدالعظیم شهرری و تفاوت ها آنجا آشکار می شود که رفتارها عینیت پیدا کند و اگر نه ما مجهز به تقوا سنج نیستیم .

2- تقابل بین ما و غرب در اهداف کاملا نابرابراست از این رو که هدف آنها نهایت تمتع مادی کاذب از این دنیاست آنهم نه برای همه که برای خود و آنهم نه برای همه ی خود که برای در صد کمی از سرمایه داران و قدرت مداران لکن هدف ما تمام آمال و غایات فطری انسان را در برمی گیرد و گستره ی آن تمام بشریت را خواهد گرفت. انشاالله

 

۸۷/۰۱/۱۳
مصطفی عمانیان