...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

اقتصاد صلواتی

جمعه, ۵ مهر ۱۳۸۷، ۰۳:۱۸ ب.ظ

 

- سوار تاکسی می شود روی شیشه روبرویش نرخ کرایه تاکسی های گردشی را نوشته است : نرخ ورودی یک صلوات ، پس از طی 500 متر به ازئ هر 300 متر یک صلوات !

- سر صف نانوایی ایستاده ، نوبت به او می رسد ، صلوات را می فرستد و نان را می گیرد !

- و همه چیز با صلوات معامله می شود و ... !

خیلی آرمانگرایانه است ؟ یا احمقانه است ؟ خنده دار است ؟

این سوالی بود که پسرخاله ی 13 ساله ام از من پرسید و مرا به سوال بزرگی واداشت ؛

چرا نمی شود دادوستد ها را به جای پول با صلوات انجام داد ؟

من چند لحظه سکوت کرده بودم ، خودش جواب خودش را داد ؛آری ، البته شروطی دارد:

اول اینکه صلوات در تمام معاملات جایگزین پول شود ، بدون استثنا ، دوم اینکه این طرح به صورت نظام واحد جهانی اجرا شود ، در تمام کشورها ، بدون استثنا. ( جمله بندی ها از من است )

پیش خودم به ایمان اتوپیایی اش احسنت گفتم و خودم را در مقابل او بدون آرمان یافتم.

می خواستم جوابش را بدهم ولی دیدم نمی توانم و با خود گفتم ؛‌ بگذار چند سال دیگر در این مدینه ی فاضله ای که در ذهنت ساخته ای زندگی کنی .

۸۷/۰۷/۰۵
مصطفی عمانیان