...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

درباره ی این روزها

يكشنبه, ۱ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۲۰ ق.ظ
مطمئنا این مطلب را منطبق بر قواعد دموکراسی خواهید یافت (غیر پاراگراف چهارم که مطمئنا عقل همه بر آن اجماع دارد) و می توانید برای تحقق مدینه ی فاضله ی افلاطونی یا همان جامعه مدنی خودمان امیدوار باشید .

خاتمی یا احمدی نژاد ، مساله این نیست . مساله کروبی هم نیست . مساله مائیم که زنده ایم و داریم زندگی میکنیم . امید هم داریم ، آرزو هم داریم ولی ....... نداریم .

1.آرامش     2. عقل           3. آزادی             4. ایمان

 

هرکس اعتقادی دارد و به اعتقادش ایمان دارد و می خواهد تاآنجا که ممکن است برای اعتقادش عمل کند حالا یا به جامعه ی ..... اعتقاد دارد با چاشنی آزادی ، یا به جامعه ی ..... با چاشنی عدالت .

1 .باز- بسته                  2.بسته -  باز              3. باز- باز                4. بسته - بسته

 

عدالت و آزادی که با هم فرقی ندارند ، هر دو با هم هستند و از هم دیگر جدا نمی شوند ، پس چرا آنها که شعارشان را می دهند از هم ..... شده اند که هیچ ، حال هم را هم .......

1.جدا -  می گیرند     2. جدا ن -  نمی گیرند  

 

مساله ماییم ، نه اینکه ما مهم هستیم بلکه ما مورد سوالیم و باید برای خود به دنبال جواب بگردیم وگرنه جواب را برایمان پیدا میکنند ، خودشان صحیح می کنند و خودشان هم نمره می دهند . پس تا وقت هست به سوالات که به سوی ماست روی نشان دهیم.

دمو+کراتوس= دموکراتوس . . . حکومت مردم . خودمان می توانیم برای خودمان حکم کنیم . آزادی یا عدالت حق ماست ، چرا با شعار دادن آن این حق را از ما ....

1.می گیرند       2. نمی گیرند         3. می خواهند بگیرند    4. نمی خواهند نگیرند

 

آخرش که ....

 ۱.چی ؟          2. هیچی          3. همه چی               4. همه ی ما میمیریم و انا الیه راجعون ، اصلاً چرا اومدیم که بریم ، پس حتما یه خبرایی هست ، که احمدی نژاد یا خاتمی حامل اون پیام هستند . ولی ساده دلی هم حدی دارد . در عالم سیاست نان را به نرخ روز می خورند ، یک روز نفت 120 دلار بود ، یک روز 45 دلار ، به هر حال نان را باید کولوا وشربوا ولا تسرفو ا . اما اسراف کردند و می کنند ، در شهرداری ، در مجلس . اصلا به ما چه ربطی دارد که همایش شهرداران آسیایی را راه بیاندازیم ، همایش 30 سال قانونگذاری برای چه بود  ؟ حالا آقایان اینقدر با هم متحد شده اند که ما سرشار از اتحادیم ، احمدی نژاد هم که نیامد ولی امام زمان می آید ، حداقل به این یکی ایمان داشته باشیم تا کارمان از این که هست بیخ تر نشود . والعاقبه للمتقین ...

۸۷/۱۰/۰۱
مصطفی عمانیان

نظرات  (۱)

یک ثانیه از عمر همین یک شب یلدا
باعث شده تا صبح به یمنش بنشینیم
ده قرن ز عمر پسر فاطمه طی شد
یک شب نشد از هجر ظهورش بنشینیم