...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

مقدمه ای برای مقدمات فلسفه و تکنولوژی

شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۷:۳۵ ب.ظ

هوالله الخالق الباری المصور له الاسما الحسنی ، یسبح له ما فی السموات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم

پیرما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد

فلسفه تکنولوژی چیست ؟ ما چرا بدان نیازمندیم ؟ چه نسبتی می تواند بین متافیزیک محض ( فلسفه یا تفکر فلسفی) و فیزیک محض (هایدگرتکنولوژی را سیر استکمالی فیزیک می دانست ) برقرار باشد ؟ تکنیک ازچه آمده و به کجا می رود ؟ تکنیک در تاریخ چه سیری داشته است ؟ بسط بی مهابای صنعت به چه دلیل است ؟ تکنولوژی از کجا تغذیه می شود ؟ آیا تکنولوژی ابزار است یا نگاهی جدید به پدیده ها ؟ در ناگزیری از توسعه یافتن ( صنعتی شدن یا پیشرفت کردن ) تعامل ما با تکنیک چگونه باید باشد ؟ صورت های جدید تکنولوژی همچون تکنولوژی اطلاعات (هوش مصنوعی)، نانو تکنولوژی ، بیو تکنولوژی و .. در تفکر تکنیکی چه جایی دارند ؟ هدف تکنولوژی چیست ؟ نسبت بین علم وتکنولوژی چگونه است ؟ محمل تکنیک ما را به کدام ناکجا آباد خواهد برد ؟ تکنیک چه نسبتی با فطرت انسان دارد ؟ جایگاه اخلاق در نظام تکنوکراسی چه است ؟ و....

سوال بسیار است اما تا کنون اندکی بیشتر بدانها پرداخته نشده است ولیکن مطالبی اولاً باید مبرهن شوند ، ازقبیل علت پاسخگویی به سوالات فلسفه تکنولوژی. علاقه ی من به فلسفه ی تکنولوژی با گرایش بیشتر به شاخه ای که خود در ذهن پرورانده ام (فلسفه تکنولوژی اطلاعات ) از سه علت عمده ناشی می شود :

اول اینکه خود دانشجوی تکنولوژی اطلاعات بوده ام و همواره ( به علت دلیل دوم ) در طول تحصیل و در ترم های خاصی که واحدهای خاصی را اخذ کرده بودم به تاملات متافیزیکی در باب موضوعات مطروحه در درس می پرداختم ، از جمله این واحدهای خاص دروس مبانی تکنولوژی اطلاعات ، تعامل انسان وکامپیوتر ، هوش مصنوعی ، مهندسی نرم افزار 1و2، مباحث نو در تکنولوژی اطلاعات ، تجارت الکترونیکی را می توانم نام ببرم که سرفصل های دروس بسیار مستعد نگاه فلسفی بودند .

دوم اینکه به خودِ فلسفه به معنای تلاش برای تعمیق معرفت نسبت به اشیاء و نگاه کلی به پیرامون ، علاقه مند شده بودم .

سوم اینکه این موضوع را موضع بکر و بسیار مهمی دیدم که در تضاد های جامعه شناختی و حتی سیاسی – مدیریتی کشورمان بسیار مهم است ، البته حقیر نمی خواهم مطلب را به تعارضات سنت و تجدد پیوند بزنم چرا این کار را خلط بحث مهم فلسفه تکنولوژی میدانم ولیکن این دو را کاملاً نیز نمی توان از یکدیگر منتزع کرد و ناگزیر در مباحثی به هم گره می خورند .

۸۸/۰۱/۱۵
مصطفی عمانیان