...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

باید بزرگ شد.

يكشنبه, ۸ دی ۱۳۹۲، ۰۸:۵۴ ب.ظ

باید بزرگ شد و رشد کرد و تحمّل کردن را تمرین کرد.

برای بزرگ شدن باید حرف هایی را تا همیشه یا حداقل تا زمانی که از آن ها عبور کرد در سینه نگه داشت.

جایی نزاع و محاجّه است. باید سکوت کرد. چه حق بر تو باشد. چه با تو. که اگر از خودت دفاع کنی نا خواسته خودت را برتر از او دیده ای و این برتر بینی در کلام معصوم(ع) از نشانه های نقص عقل است. 

بزرگ شدن مناسکی دارد که با سکوت می شود به خیلی از این مناسک رسید و البته محاسبه ی در سکوت. که گاهی سکوت کردن نشانه ی خواری و کوچکی است.

بزرگ شدن سخت است ولی چاره ای نیست. برای رسیدن باید بزرگ شد

باید قدّ کشید.

۹۲/۱۰/۰۸
مصطفی عمانیان