...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۹ ثبت شده است

علی (ع) فرمود : لوتکاشفتم  لا تدافنتم. اگر از باطن یکدیگر آگاهی می یافتید حتی به دفن همدیگر هم نمی شتافتید .

و این سخن حقیقتی است که در این دنیای تهی از معنا و آغشته به ماده در جریان است تا مگر اینکه شرایطی برای تحقق جامعه ای پیش آید که همه بی مهابا خالص باشند و فاصله ی ظاهر و باطن به حداقل برسد .  در حدیث دیگری از امام صادق (ع) نیز این مفهوم که به نوعی دیگر بیان شده است ؛ طوری فکر کن و عمل کن که اگر آنها را در منظر تمام خلایق بگذارند ، ذره ای شرمنده و پشیمان نباشی . قیامت اینگونه است ، یوم تبلی السرائر است و آن اسرار چیزی جز همین اعمال این دنیایی ما نیست گرچه اینجا فقط ظاهری نمایان است و آنجاست که باطن اعمال جلوه گر می شود .

دنیا دیوانه خانه ای است که در پرده ای از عقل و منطق و علم و .. پوشیده شده است و عصر ما گرچه قرن بیست و یکم و نهایت پیشرفت علمی بشر است اما حقیقت این است که هیچ گاه جهل و گناه و عصیان در برابر خدا اینچنین سازمان یافته ، عقلانی ، علمی و عمومی ، سامان نیافته است. بنگرید به همه ی حواشی و حتی متونی که می بینید و می شنوید و می خوانید.

۲ نظر ۳۰ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۰:۲۴
مصطفی عمانیان