...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

ارزش دانش در کلام امیرالمومنین(ع)

يكشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۰۸:۱۷ ب.ظ

بدانکه در اینجا (اشاره به سینه ی مبارک) دانش فراوانی انباشته است ای کاش کسانی را می یافتم که می توانستند آن را بیاموزندآری تیز هوشانی می یابم اما مورد اعتماد نمی باشند دین را وسیله ی دنیا قرار داده و با نعمت های خدا بر بندگان و با برهان های اللهی بر دوستان فخر می فروشند.

یا گروهی که تسلیم حاملان حق می باشند اما ژرف اندیشی لازم را درشناخت حقیقت ندارند که با اولین شبهه ای شک و تردید در دلشان ریشه می زند پس نه آنها و نه اینها سزاوار آموختن دانشهای فراوان من نمی باشند .یا فرد دیگری که سخت در پی لذت بوده و اختیار خود را به شهوت داده است یا آنکه درثروت اندوزی حرص می ورزد . هیچ کدام از آنان نمی توانند از دین پاسداری کنند و بیشتر به چهار پایان چرنده شباهت دارند و چنین است که دانش با مرگ دارندگان دانش می میرد .

 

۸۶/۱۱/۲۸
مصطفی عمانیان