...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

...

[بر سرِ کوی وصالش سرِ کاریم هنوز...][...اُرشُدنا الی الطّریق و اَوقفنی علی مراکزِ اضطراری]

بایگانی

درباره ی معنا و ارتباطات

شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۱، ۰۴:۱۸ ب.ظ

برای روزنامه ی تابناک

اینکه معنا در رابطه تولید می شود حداقل برای من به تجربه ثابت شده است. یعنی وقتی من در همه ی وجود خودم اثری نمی بینم اما دیگران دارند اثر می بینند این یعنی من بماهو من معنایی ندارد.

من در رابطه هایم و دادو ستدهایم است که کمی شخصیت پیدا میکنم، این کذب معنا سازی برای عموم آدم هایی که در دنیای مدرن رشد می کنند و در جامعه پرورش پیدا می کنند قبل از اینکه تکلیفشان با سنت ها و فردیّت ها و خواست ها و نیازهای خودشان مشخص شده باشد، نمود دارد.

اینگونه است که مثلن جامعه ی نخبه ی ما جامعه ی ادم هایی است که هنوز تکلیفشان با خودشان مشخص نشده است. آدم هایی که اگر جوابی هستند و دارند در نسبت با رابطه ها و سوال هایی است که در این روابط تولید می شود و نه در نسبت با خودشان و کاستی ها و کمی ها و بحران ها و ضعف هایشان. طبعاً جواب هایی که ار منشا این آدم ها صادر می شود عموماً غیر واقعی اند و هیچ کدام نسبتی با حیات و جامعه ندارند. جواب هایی مصنوعی که مبتنی بر رابطه اند نه تجربه های درونی و شخصی.

۹۱/۱۲/۲۶
مصطفی عمانیان